Business Gallery

Under 2019 så utvecklar vi ett nytt koncept för ett kollaborativt och innovativt kontorshotell på plan 1 i Textile Fashion Center: Business Gallery.

Business Gallery kommer att bestå av 22 st kontor av varierande storlek, gemensamt kök, en stor allmän yta med flexibla arbetsplatser, möteslounge och möjlighet till att hålla gemensamma aktiviteter såsom föreläsningar, workshops mm.

Kontakta Pierre Rosengren för mer info och visning av lediga kontor i Business Gallery: pierre@marketplaceboras.se