Frukostföreläsning – Kommunikation för tillväxtföretag

2018-11-07 | 08:30 - 10:00
Köket plan 2 - Textile Fashion Center

Vad är en nyhet och varför blir den stor?

Hur kan ett mindre företag arbeta kostnadseffektivt med PR för att synas?

Hur bör ett tillväxtföretag kommunicera med intressenter på olika sätt?
En ägare, en kund och en anställd är troligtvis inte intresserade av samma sorts information.

Den 7 november kommer Beckman Media till oss och berättar hur ett företag i tillväxt, oberoende av storlek och fas, kan arbeta effektivt med kommunikation för att påskynda tillväxten.

Vi bjuder på frukost!

Anmälan till annika@ink-boras.se senast den 2 november.

Kategori: Borås