Hur utbildar, guidar och inspirerar vi våra unga att konsumera mer hållbart?

2019-04-09 | 12:45 - 16:00
Do Tank Center, Plan 2 i Textile Fashion Center

Välkomna till Do Tank Center den 9:e april för en halvdag där vi diskuterar en av Sveriges största utmaningar vad gäller de globala målen: konsumtionen.

Forumträffen bjuder på flera inspirerande inspel om hållbara konsumtionsmönster samt en workshop där vi tar oss an den gemensamma utmaningen: Hur utbildar, guidar och inspirerar vi våra unga att konsumera mer hållbart?

För att lyckas vända utmaningen till möjlighet krävs att alla aktörer i samhället hjälps åt. I samarbete med Högskolan i Borås och Borås Science Park bjuder vi därför in näringsliv, akademi och samhällsaktörer i regionen till forumträff med Agenda 2030 i Väst. Syftet med träffen är att fördjupa oss i hur framtidens hållbara konsumtionsmönster och affärsmodeller kan se ut. Inspirationsföreläsningar följs av en workshop där vi diskuterar hur vi tillsammans kan utbilda, guida och inspirera våra unga till att konsumera mer hållbart.

Läs mer och anmäl dig här.

Kategori: Borås