Inspirationsföreläsning – Så arbetar du strategiskt med hållbarhet

2018-11-13 | 08:30 - 10:00

I en föränderlig omvärld med nya krav behöver alla verksamheter utveckla sitt hållbarhetsarbete, både för att kunna vara aktuella i sitt erbjudande och för att bidra till en positiv samhällsutveckling. Varmt välkommen till en inspirationsföreläsning där du får lära dig vad hållbart företagande innebär, vilka drivkrafter som finns och hur du kan lägga grunden för ett strategiskt hållbarhetsarbete i din verksamhet. Under förmiddagen får du en introduktion till begrepp och definitioner, väsentlighetsanalys, intressentdialog och hur ni kan få in hållbarhet i den dagliga verksamheten. Genom ett strategiskt hållbarhetsarbete har ni goda förutsättningar att skapa värde, både för den egna verksamheten och samhället i stort.

Karin Hagberg är projektledare på CSR Västsverige och är ofta ute inspirerar i hållbart företagande. Karin ger dig konkreta tips på hur du kan komma igång med ert hållbarhetsarbete, eller vidareutveckla ert redan påbörjade arbete. 

13 november

Plats DoTank Center, Textile Fashion Center Våning 2

8.30-8.45 Frukost och Drop In

8.45-10.00 Inspirationsföreläsning, inkl reflektion/bikupor

Eventet är kostnadsfritt för TEX! Marketplace Borås medlemmar och CSR Västsveriges medlemmar.

    Kategori: Borås