VÄX INTERNATIONELLT MED FÖRSÄLJNING TILL ASIEN – Borås och Göteborg 12 sep

2019-09-12 | 08:00 - 10:00
Borås - BusinessGallery, plan 1 Textile Fashion Center - Göteborg - Regionens Hus, Bergslagsgatan 2, lokal: Kronan 2

Många av de större svenska företagen gick in på den asiatiska marknaden för årtionden sedan och har utvecklat sin affärspotential i regionen. Resultatet är att svenska produkter och varumärken är kända för högkvalitativ och ledande teknik i Asia-Pacific (APAC). För flertalet svenska små och medelstora (SME) företag är dock Asien fortsatt outforskad mark med tillväxtpotential. För många SME har det mentala avståndet varit långt till Asien, med stor upplevd risknivå och kulturella skillnader.

Om det någonsin varit läge för svenska små och medelstora företag att närma sig Asien så är det nu.

Asien är för närvarande motorn för världens BNP-tillväxt och genererar över 50% av den globala tillväxten och mer än 50% av världens befolkning bor där. 22 av världens 37 megacities med mer än 10 miljoner invånare finns där. År 2020 kommer Asien att ha den största medelklasspopulationen i världen. Konsumtionen i Asien har fördubblats det senaste decenniet och överträffade nyligen Europa, samt förväntas gå om USA inom 5 år som den största konsumentmarknaden i världen.

I seminariet kommer representanter från Business Swedens kontor i Tokyo och Seoul att belysa möjligheterna för småbolag i regionen med fokus på Japan och Sydkorea. Erfarenhet av framgångsfaktorer lokalt, hur få igång försäljning och undvika risker.

Tid för öppen frågestund och möjlighet till att förboka kortare enskilda möten.

BORÅS 12 september 2019, kl. 8.00 – 10.00. (kaffe och smörgås kommer att serveras)

Business Gallery plan 1 Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3A, Borås

Anmälan: I formuläret här under

GÖTEBORG 12 september 2019, kl. 12.00 – 14.00. (lättare lunch kommer att serveras)

Regionens Hus, Bergslagsgatan 2, lokal: Kronan 2

Anmälan: marina.gireva@vastsvenskahandelskammaren.se

     

     

     

    Kategori: Borås     Göteborg