Cirkulär ekonomi och digitalisering i den textila värdekedjan.

2018-12-04 | 13:30 - 16:00
Do Tank Center - Textile Fashion Center
Välkommen på seminarium på ämnet cirkulär ekonomi och digitalisering i den textila värdekedjan. Värdar är Swerea IVF, Swedish Fashion Council, SIS och TEKO. Vi berättar om det senaste inom området och öppnar upp för frågor och diskussion.

Vi önskar öka kännedom och kunskap om hur digitalisering kan bidra till ökad spårbarhet, transparens och resurseffektivitet i den textila värdekedjan. För att uppnå en cirkulär ekonomi för textila material finns behov för mer detaljerad information om det textila material som hanteras. I dagsläget pågår intensiv aktivitet kring utveckling av återvinningsteknologier, kemiska såväl som mekaniska. Här finns behov av specifik och effektiv sortering av textila material, något som kan uppnås med hjälp av nya, digitala metoder för informationsöverföring där även standardisering är en viktig möjliggörare.

Vi bjuder på frukost!

För mer information och anmälan följ länken: Swerea

Kategori: Borås