TEKO Frukostseminarie: biobaserade material

2019-01-30 | 08:00 - 09:30

Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små och medelstora företag som idag använder icke hållbara material i sina plast- och textilprodukter, att praktiskt börja gå över till att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material.

Frukostseminariet bjuder på inspiration och information med exempel på hur hållbara material används i olika produkter, framtidsspaningar om vad som sker inom området, begrepp och terminologi samt information om utbildningen BioLyftets innehåll och kommande aktiviteter.

Anmäl dig här senast den 27 januari, välkommen!

Deltagandet i BioLyftet är kostnadsfritt.

Ett nationellt lyft

BioLyftet arrangerar frukostseminarier med information om utbildningen på ett tiotal orter och två-dagarsutbildningar på sex orter under 2019. Samtliga datum och orter för våra aktiviteter hittar du på BioLyftets hemsida: www.bioinnovation.se/projekt/biolyftet.

Välkommen!

För frågor och intresseanmälan kontakta Erik Perzon, projektledare, erik.perzon@ri.se, 0761-47 63 87.

Initiativet till BioLyftet kommer från det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation och genomförs tillsammans med branschorganisationerna IKEM, TEKO och Skogsindustrierna. Initiativet projektleds av RISE IVF och finansieras i ett första steg av Naturvårdsverket. Läs mer: www.bioinnovation.se/projekt/biolyftet

Kategori: Borås