Textile Challenge 2

2019-09-12 | 09:00 - 16:30
Textile Fashion Center

Är du redo att ta varumärket till nästa hållbarhetsnivå?

Vi bjuder in till en Textile Challenge kring transparens och varumärkesaktivism den 12 sept kl 09:00-16:30 i Textile Fashion Center, Borås.

Syftet med Textile Challenge II är att ge insikter och verktyg för att möjliggöra hållbar utveckling och bygga en blomstrande framtid för kläd- och textilindustrin. Seminariet och workshopen är organiserad i två komplementära delar. Under förmiddagen ger svenska och internationella experter en informativ och inspirerande översikt över:
• Kunders rättmätiga förväntningar kring transparenta värdekedjor
• Varumärkesaktivism som en möjliggörare för hållbara utveckling
• Verktyg för transparens och spårbarhet
• Nuvarande och kommande lagar och policyer

Under eftermiddagen kommer verktyg och metoder som kan hjälpa er värdekedja att bli mer transparent och tillitbaserad introduceras och diskuteras. Detta är den första delen av ett tvåårigt projekt dit vi bjuder in företag att delta för att arbeta för ökad transparens i sina värdekedjor.

TALARE
SIMONETTA CARBONARO, Professor i Humanistic Marketing and Design Management, Textilhögskolan i Borås /REALISE strategic consultants
–Brand Activism: What is Good and What is Bad.
CAROLINE HOLM, Globescan
– Quest for transparency
REBECCA UGGLA, Naturvårdsverket
– Kommande lagar, policyer och möjligheter med dessa.
CHRISTINA JÖNSSON, RISE Research Institutes of Sweden
– Efterlevnad av kemikalielagstiftning och behovet av informationsdelning

Läs mer och anmäl dig här

Kategori: Borås