Webinar om hållbarhetsredovisning

2020-05-13 | 13:00 - 14:00
Web - Microsoft Teams

Anslut till vårt webinar gällande hållbarhetsrapportering där KPMG informerar enligt årsredovisningslagen och Paul Brunngård AB visar hur de har implementerat hållbarhetsstrategin i sin organisation!

KPMG

Nora Sandahl och Frida Ottow, Hållbarhetskonsulter på KPMG, kommer att gå igenom svensk hållbarhetsrapportering enligt årsredovisningslagen. I denna föreläsning får du en grundläggande genomgång av rapportering enligt lagkravet, sektortrender, samt best practice och vanliga fallgropar inom hållbarhetsrapportering.

 

PAUL BRUNNGÅRD AB

Att arbeta med hållbar utveckling är en kontinuerlig och ständigt pågående process.

Nedan beskrivs Paul Brunngårds övergripande process för hållbar utveckling.

  • Implementera hållbarhetsstrategin i organisationen.
  • Genomföra kontinuerlig hållbar utveckling.
  • Bearbeta och vidareutveckla vår hållbarhetsredovisning.

Tobias Markgård kommer att visa hur de arbetar med hållbarhetsfrågor, där själva hållbarhetsredovisningen visar upp resultatet.

TOBIAS MARKGÅRD Supply chain Manager

Kategori: Borås