HÅLLBARHETSGRUPP 7H

Vår hållbarhetsgrupp 7H, som är branschöverskridande, startades 2019 på förfrågan av medlemmar som sökte en grupp där ansvariga för hållbarhetsfrågor från olika företag kunde träffas och inspireras, utvecklas samt nätverka med varandra.

Tillsammans med CSR Västsverige, har vi genomfört fyra halvdagsträffar per år. Varje träff har en föreläsning som följs av en workshop över dagens ämne,

Deltagare från över 30 företag har deltagit i gruppen som 2021 består av 20 medlemmar från