OSCAR JACOBSON

2018-08-27

Idag bygger Oscar Jacobsons design på tre huvudelement: anglosaxiskt kulturarv, italiensk skräddarkonst och skandinavisk enkelhet. www.oscarjacobson.com