KANICO

2018-08-28

Kanico är ett lokalt familjeägt fastighetsbolag. Totalt äger och förvaltar Kanico ca 80 000 kvm i centrala Borås. www.kanico.se