Priset

 • 100 000 kronor, finansierat av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad*.
 • Medlemskap i Marketplace Borås i ett år, med tillgång till ett av Västsveriges största nätverk inom mode och design.
 • Möjlighet att skräddarsy paket med följande innehåll
  • Konsultation i produktionsplanering
  • Konsultation i Branding and Communication Strategy
  • 10 timmar konsultation kring PR-frågor, Thomas Hägg PR & Communication
  • Rådgivning inför investering av vinstsumma
  • Mentor via ALMI: en mentor från näringslivet som stöttar i utvecklingen av företaget.
  • 30.000 kr att nyttja på valfri online-utbildning hos Nordiska Textilakademin.
  • Medlemskap i FashionINK under 1 år med fokus på affärsutveckling och fortsatt uppbyggnad av varumärket.
  • Coachning med föregående års vinnare
  • Produktion / Re-Make med XV Production

Totalt värde: cirka 350 000 SEK

 

* Utbetalning av vinstsumma sker i två etapper efterhand som vinnaren tagit del av det överenskomna prispakets delar