Habit Sustainable Production Day

2021-10-28
Hybridevent - Digitalt + Stockholm

Habit Sko&Mode arrangerar Habit Sustainable Production Day. Syftet är att sprida kunskap och inspiration inom hållbar produktion. Habit kommer att uppmärksamma ämnet/rubriken med fokus på mätbara resultat inom hållbar produktion.

Eventet är ett forum och mötesplats för leverantörer, producenter samt organisationer och institutioner med anknytning till mode- och skobranschen.